Atatürk'ün İlkeleri

CUMHURİYETÇİLİK:

Bu ilke, cumhuriyet yönetimine bağlı olmayı, onu korumayı, yaşatmayı ve yüceltmeyi amaçlar.

Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:

   • Saltanatın kaldırılması.
   • Cumhuriyetin ilan edilmesi.
   • Anayasanın kabul edilmesi.
   • TBMM’nin açılması.
   • Siyasi partilerin kurulması.
   • Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi.