Atatürk'ün İnkılâpları

HUKUK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR
  • 1921 Anayasası’nın kabulü (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)
  • 1924 Anayasası’nın kabulü
  • Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)