Atatürk'ün İlkeleri

HALKÇILIK:

Halkın milli egemenliğini, mutluluğunu ve refahını sağlama esasına dayanır.
Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:

  • Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi.
  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi.
  • Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen inkılâplar.
  • Soyadı kanunu çıkarılması.