Atatürk'ün İnkılâpları

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması (3 Mart 1924)
  • Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
  • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması (12 Nisan 1931)
  • Türk Dil Kurumu’nun kurulması (12 Temmuz 1932)