Atatürk'ün İnkılâpları

SİYASAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR
  • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
  • Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
  • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  • Türkiye’nin idari teşkilatlandırılması ve Ankara’nın başkent ilan edilmesi (13 Ekim 1923)
  • Çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunulması