Atatürk'ün İlkeleri

MİLLİYETÇİLİK:

Milliyetçilik, Türk milletini sevmek ve yüceltmeye çalışmaktır. Bu ilke, milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır. Milletin bağımsızlığını hedefler.
Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:

  • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.
  • Türk Dil Kurumu’nun kurulması.
  • Kabotaj Kanununun çıkarılması.
  • TBMM’nin açılması.
  • İzmir İktisat Kongresinin yapılması.
  • Milli bir Türk devletinin kurulması.