Atatürk'ün İlkeleri

DEVLETÇİLİK:

Bu ilke, Türk toplumunun refahı için fertlerin yapamayacağı işi devletin üstlenmesi esasına dayanır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı amaçlar.
Bu ilke doğrultusunda yapılan bazı inkılaplar:

  • Fabrikaların kurulması.
  • Sümerbank’ın ve Etibank’ın kurulması.