Atatürk'ün İnkılâpları

EKONOMİK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILAPLAR

  • İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
  • Aşar vergisinin kaldırılması
  • Kabotaj Kanunu’nun kabulü
  • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü