Atatürk'ün İnkılâpları

TOPLUMSAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR

  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  • Kılık- kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
  • Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik
  • Soyadı Kanunu’nun kabulü