Atatürk'ün İlkeleri

LAİKLİK:

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi, devlet düzeninin akla, mantığa ve bilime dayandırılmasıdır.
Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:

  • Halifeliğin kaldırılması.
  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması.
  • Anayasanın kabul edilmesi